Author: rtadmin

Skill-based gaming: Spill basert på ferdighet, ikke flaks

Posted on

Skill-based gaming, eller sagt med andre ord, spill basert på ferdighet, er online spill der utfallet av spillet er bestemt av spillerens fysiske og mentale ferdigheter. Rask reaksjon og fingerferdigheter, logikk, planleggingsevner, strategisk tenkning, hukommelse og allmennkunnskap er typiske elementer å finne i skill-based gaming. Sagt med andre ord: Disse spillene baseres ikke på flaks, slik som de fleste andre nettcasinospill gjør, men på ferdigheter. I ulik grad.

Og nå er altså denne formen for spill i ferd med å ta sin plass i nettcasinoer.

Ferdighetsspill kommer i mange mange kategorier (og flere vil det nok bli);

Arkadespill – Kan sies å være raske puslespill, som krever raske beslutninger og raske fingre. Tetris er et godt eksempel på et arkadespill.

Videospill – eSport er en form for spill der flere spilleresamarbeider og konkurrerer om de samme målene og i samme spillunivers. Slike spill krever planlegging og samarbeid, god analytiske evner og rask reaksjonseve.

Ordspill – Akkurat som puslespill men med ord og bokstaver som må sorteres på riktg plass, i stedet for brikker. Også her følger det gjerne en tidsbegrensning, så det gjelder å hente frem kunnskapen og sorteringsevnene raskt.

Kunnskapsspill – Disse spillene tester spillerens kunnskap og hukommelse, både innenfor bestemte kategorier, og generell allmennkunnskap. En quiz er et godt eksempel på et slikt type spill.

Fantasy sport – Fantasiligaer har vært populært lenge, særlig blant fotballsupportere. Her gjelder det rett og slett å sette sammen de beste virtuelle lagene og håpe at laget ditt vinner serien.

Puslespill – En litt roligere variant av arkadespill. Puslespill stiller høyere krav til logisk tenkning og krever at spilleren løser ulike typer problemer. Selv om puslespill går sagtere enn arkadespill, er det ofte en tidsbegrensning på dem.

Kortspill – Spilles som navnet tilsier med kort (ofte 52), og stiller høye krav til matematikk (sannsynlighetsberegning) og hukommelse. Disse finnes det allerede mange av i nettcasinoer. Blackjack, Poker og Baccarat, for å nevne noen.

Ferdighetsbaserte spilleautomater – Dette er blant spillene som vil gjøre inntog i nettcasinoer i løpet av den kommende tiden. Spilleautomatene vil fortsatt spilles på hjul slik som nå, men de vil i størregrad inneholde elementer av hukommelse, valg og planlegging.

Det at ferdigetsbaserte spill er i ferd med å gjøre inntog i nettcasinoer er spennende, for det kan være med på å endre spillpolitikken. Ikke bare i Norge, men i mange land. Diskusjonene om hvorvidt slike spill bør tas med under lotteriloven er pågående, i Norge, USA, England og flere andre land. Og den vil nok fortsette en god stund til. For når et spill er basert på kunnskap og ferdigheter, kan man egentlig da regne det for å være et lotteri? Nei tenker mange, men hvor går i så fall grensen? Poker for eksempel, er en blanding av flaks og skills. Bør det da falle under lotteriloven, eller ikke? Og hva med tipping?

Uansett hvilken lov skill-based gaming vil falle under, er det liten tvil om at det vil bli mer av denne typen spill fremover. Vi gleder oss!